Jsme parta lidí, které spojuje láska k pohybu a sportu. Žijeme tím, sport nám v životě už mnohokrát pomohl, a chceme být i vám na blízku při překonávání překážek na vaší cestě.
Tím, co děláme, chceme přispět svému okolí, a proto jsem založili spolek, který si klade tyto cíle:

  • sdružovat lidi se společnými zájmy o zdravý životní styl, sport, tělovýchovu a turistiku 
  • sdružovat individuální sportovce za účelem účasti na závodech na výkonnostní i amatérské úrovni, a to jak republikových, tak mezinárodních
  • organizaci sportovních akcí a táborů pro děti, mládež a dospělé
  • praci na prevenci civilizačních chorob prostřednictvím tělovýchovných aktivit a vzdělávacích přednášek a besed
  • vytvářet podmínky pro zvýšení dostupnosti sportu pro všechny věkové i sociální kategorie
  • vytvářet a podporovat rozvoj materiálního i fyzického zázemí a vybavení pro provozování sportovních, volnočasových i vzdělávacích a osvětových aktivit
  • prezentaci a popularizaci OCR i jiných sportů v ČR i zahraničí a sdružováním aktivních členů

Vše vzniklo v době, kdy se uvolnil prostor na Praze 3, kde by mohlo vzniknout tréninkové zázemí. Vidina vlastního tréninkového centra nás vedla k založení spolku, přípravě různorodých aktivit i definování toho, co bychom vlastně chtěli dělat – pomáhat pohybem.
A tak jsme založili gymPrimal gym. Zde se budeme scházet, trénovat a připravovat se na závody a sportovní akce. Gym bude otevřen i veřejnosti. Rádi bychom oslovili a nabídli své služby jak dětem a mládeži, tak seniorům, hendikepovaným sportovcům, obyčejným lidem i sportovním nadšencům a profíkům. Chceme být místem, kde kromě klasického cvičení budete moci najít hodiny zaměřené pro sportovce v jejich návratech po zraněních či nemoci. Kromě budování pohybových návyků a svalů nabídneme i regeneraci ve formě masáží, bodyterapie a lehké rehabilitace.