Proč se stát členem našeho spolku?

 • Můžete čerpat jedinečné výhody – slevy u našich partnerů, slevy na naše semináře, workshopy, lekce, soustředění
 • Děti a mládež budou moci čerpat výhody spojené s příjmem dotací (slevy na kroužky, soustředění, příměstské tábory)
 • Podpoříte nás v našich současných i budoucích aktivitách – díky rozsáhlejší členské základně si můžeme dovolit větší spolupráci, slevy i další příjmy na provoz
 • Budeme vás moci informovat o všech chystaných akcích a našich aktivitách
 • Můžete se podílet na směřování spolku a rozhodování o jeho budoucnosti
Kliknutím na tlačítko „přihláška do spolku“ se vám otevře formulář pro vyplnění.

Kdo se může stát členem?
Kdokoliv se zájmem o sport, tělovýchovu či jiné pohybové, vzdělávací a osvětové činnosti v souladu se stanovami spolku.

Členství ve spolku je dvojího typu:
a) řádné
b) přidružené

Řádným členem spolku se může stát každý občan ČR nebo cizinec starší 18 let, který poskytne potřebné údaje a v souladu se stanovami spolku vyvíjí činnost. O přijetí za řádného člena rozhoduje Rada spolku na základě žádosti zájemce o řádné členství.
Přidruženým členem se může stát fyzická nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti spolku. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje Rada spolku na základě žádosti zájemce o přidružené členství.
Děti a mládež do 18 let se automaticky stávají přidruženými členy.

Řádní členové mají zejména právo:

 1. podílet se dle svých osobních schopností na činnosti spolku a účastnit se akcí pořádaných spolkem,
 2. volit a být voleni do orgánů spolku za předpokladu plné svéprávnosti navrhovat své zástupce do orgánů spolku,
 3. hlasovat na Valné hromadě spolku,
 4. předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

Přidružení členové spolku mají zejména právo:

 1. podílet se dle svých osobních schopností na činnosti spolku a účastnit se akcí pořádaných spolkem,
 2. předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

Níže naleznete stanovy spolku RENESANCE POHYBU, Z.S.